สมัครสมาชิก   เข้าระบบ  
dr.nopparathapol
ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค
P ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค
ภาควิชารัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา
อีเมลติดต่อ
 
อ่าน: 5507
ตัวแปรที่สร้างความได้เปรียบทางการแข่งขัน(Competitive Advantage): คุณภาพ
สมัยนี้อะไรๆ...คุณภาพต้องมาก่อน

ตัวแปรที่เด่นและสำคัญยิ่งในยุคปัจจุบันไม่มีอะไรเกิน "คุณภาพ" (Quality) องค์การภาคเอกชน รวมทั้งองค์การภาครัฐ ต่างก็พยายามที่จะสร้างหรือพัฒนา"คุณภาพ"เป็นการใหญ่ กล่าวคือ หากหน่วยงานหรือองค์การไร้ซึ่ง "คุณภาพ"ของสินค้าและหรือการให้บริการแล้วละก้อ การหวังให้มีลูกค้าหรือผู้รับบริการมาซื้อสินค้าและหรือบริการขององค์การ ก็คงเป็นเพียงแค่ "ความฝัน"

องค์การพยายามที่จะทำให้ประชาชนหรือสาธารณะเห็นและรับรู้ถึง "คุณภาพ"ขององค์การในทุกรูปแบบ เป็นต้นว่า การหาคำรับรองจากองค์การที่ให้การตรวจและรับรองคุณภาพ (Certified Bodies) ที่จะมาให้คำรับรองรูปลักษณ์ต่างๆ อาทิ ISO 9001 ISO9002 ISO9003...ISO14000 ISO18000 เป็นต้น โดยหวังจะให้เกิดการยอมรับจากสาธารณชน

"คุณภาพ"คืออะไร กล่าวอย่างง่ายก็คือ การสนองตอบต่อความคาดหวังของผู้คน ด้วยการทำให้สินค้าและบริการมีคุณค่าดีเยี่ยม มีมาตรฐานสูงเด่น ตรงหรือสูงเกินกว่าความคาดหวังของคน ให้ลูกค้าผู้รับบริการเกิดความพึงพอใจและความปลอดภัย ทั้งทางการบริโภคหรืออุปโภค

การที่จะพัฒนาคุณภาพให้เกิดขึ้นได้นั้น จำเป็นอย่างยิ่งที่องค์การจะต้องให้ความสำคัญต่อ "ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"(Stakeholders)ขององค์การ หมายรวมถึง พนักงาน ลูกค้าผู้รับบริการ ผู้จัดส่งสินค้า ชุมชน ท้องถิ่น ฯลฯ เพื่อขอความคิดเห็น การเสนอแนะ รวมทั้งความร่วมมือในการสร้างคุณภาพ

นอกจากนี้ องค์การยังต้องให้ความสำคัญกับระบบ (Systems) กระบวนการ(Processes) และเทคโนโลยี(Technologies)ในการผลิตและหรือบริการขององค์การ โดยรวม เพื่อสร้างสรรค์คุณภาพ

แนวคิดและแนวทางในการบริหารจัดการคุณภาพที่สำคัญ ที่ควรนำมาประยุกต์ ก็คือ "การบริหารคุณภาพโดยรวม" (Total Quality Management: TQM)

หลักแห่งคุณภาพโดยรวมมีหลากหลายสุดแท้แต่ใครจะคิดได้ สำหรับผู้เขียนมีหลัก 5 ประการคือ

1. ใส่ใจในทุกรายละเอียดมากๆแม้ว่าการทำเช่นนี้จะนำมาซึ่งความเจ็บปวดรวดร้าวเพียงใดก็ตาม

2. ทำกินอย่างไร ทำขายอย่างงั้น เช่น กรณีร้านอาหาร ฯลฯ

3. ใส่ใจในพนักงาน พยายามทำให้พนักงานเป็นลูกค้าของกิจการให้ได้

4. วิจัยตลาดเพื่อค้นหาความต้องการของลูกค้าอย่างสม่ำเสมอ

5. กำกับดูแลคุณภาพการผลิตของ Supplier ผู้ทำหน้าที่ส่งผลิตภัณฑ์มาให้เรา

ฯลฯ

ผมสร้างโมเดลเพื่อการพัฒนาระบบบริหารภาครัฐที่ธุรกิจเอกชนก็สามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้ ผมให้ชื่อตัวแบบนี้ว่า ตัวแบบภูมิปัญญาเชิงบูรณาการ

(Wisdom Integrated Model) จะนำไปเสนอต่อที่ประชุมวิชาการรัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์แห่งชาติ ครั้งที่ 11 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

จ.มหาสารคาม วันที่ 25-26 พ.ย.2553

ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค

International Public Policy and Administration

Professional and Academic Network (IPPAPAN)

สร้าง: พ. 19 ส.ค. 2552 @ 16:23   แก้ไข: อา. 31 ต.ค. 2553 @ 09:02   ขนาด: 6537 ไบต์
ความคิดเห็น
P
1. ดร.นพรัฐพล ศรีบุญนาค
เมื่อ อา. 25 ต.ค. 2552 @ 18:43
194 [ลบ]

please recommend.

ไม่มีรูป
2. chanchai
เมื่อ ส. 09 ต.ค. 2553 @ 08:38
361 [ลบ]

เห็นด้วย ครับ ท่าน อจ ดร.นพรัฐพล เพราะว่า Quality จะคงอยู่ตลอด

เเต่ความยาก ณ ปัจจุบัน คือ ความต้องการเรื่องคุณภาพของลูกค้า มีมากกว่า

มาตรฐานหรือ specification ที่ถูกกำหนดไว้ตั้งเเต่เเรก

ดังนั้นเราต้อง ตอบสนองให้ทันกับความต้องการของลูกค้า

ไม่มีรูป
3. ดร.นพรัฐพล
เมื่อ อา. 31 ต.ค. 2553 @ 08:46
366 [ลบ]

แน่นอนเลย การตอบสนองต่อโจทย์ของลูกค้าให้ได้และดีเป็นประเด็นสำคัญจริงๆครับ เพราะมันเป็นsuccess factorตัวหนึ่งที่สามารถสร้างความสามารถทางการแข่งขันได้

ไม่มีรูป
4. ไม่แสดงตน
เมื่อ จ. 29 พ.ย. 2553 @ 21:32
402 [ลบ]

สรุปง่ายจนไม่ต้องย่อเลย สั้นมาก อ่านแล้วเข้าใจ

ไม่มีรูป
5. ดร.นพรัฐพล
เมื่อ ศ. 14 ม.ค. 2554 @ 21:00
420 [ลบ]

ชมใช่ไหม?!!?

ไม่มีรูป
6. wholesale eco bags
เมื่อ ศ. 04 ม.ค. 2556 @ 08:16
3719 [ลบ]

ขอขอบคุณที่ร่วมกัน

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.81.124.198
  เรียกใช้งานตัวจัดการข้อความ
ข้อความ:
 
รหัสสุ่ม: (ใส่รหัสสุ่มที่แสดงไว้ด้านบน)