สมัครสมาชิก   เข้าระบบ  
remote sensing
Preecha
P Preecha
Faculty of Geoinformatics Burapha Unoversity
อีเมลติดต่อ
 
อ่าน: 506
ผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม THEOS
ผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม THEOS
ผลิตภัณฑ์ข้อมูลดาวเทียม THEOS

 

ผลิตภัณฑ์ข้อมูลจากดาวเทียม THEOS นั้นมีให้เลือกหลายแบบ โดยแต่ละแบบจะใช้การผสมช่วงคลื่นที่แตกต่างกัน ทำให้รายละเอียดจุดภาพของผลิตภัณฑ์แตกต่างกัน

ชนิดของผลิตภัณฑ์
ขาว–ดำ
น้ำเงิน
เขียว
แดง
อินฟราเรดใกล้
รายละเอียดภาพ
แบบช่วงคลื่นเดียว (PAN)
x
-
-
-
-
2 เมตร
ภาพสีเชิงคลื่น ( MS)
-
x
x
x
x
15 เมตร
Pan-Sharpened
x
x
x
x
x
2 เมตร

ผลิตภัณฑ์แบบช่วงคลื่นเดียว
(Panchromatic Products)
ผลิตภัณฑ์ภาพสีเชิงคลื่นของดาวเทียม THEOS ให้รายละเอียดภาพ 15 เมตร (ที่การบันทึกภาพแนวดิ่ง) และมีข้อมูล 8 บิตต่อจุดภาพ โดยในหนึ่งแฟ้มข้อมูลของผลิตภัณฑ์จะประกอบด้วยข้อมูลทั้ง 4 ช่วงคลื่น ภาพที่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรรัสมีขนาด 90 กม. x 90 กม.
ผลิตภัณฑ์แบบช่วงคลื่นเดียวของดาวเทียม THEOS ให้รายละเอียดภาพ 2 เมตร (ที่การบันทึกภาพแนวดิ่ง) และมีข้อมูล 8 บิตต่อจุดภาพ ภาพที่ได้เป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 22 กม. x 22 กม.
ผลิตภัณฑ์แบบ Pan-Sharpened รวมข้อมูลที่ตามองเห็นจาก 4 ช่วงคลื่น (น้ำเงิน เขียว แดง อินฟราเรดใกล้) เข้ากับข้อมูลเชิงพื้นที่ของช่วงคลื่นขาว-ดำ ผลิตภัณฑ์แบบ Pan-Sharpened มีให้เลือกได้เฉพาะผลิตภัณฑ์ในระดับ 2A เท่านั้น ภาพที่ได้เป็นภาพสี่เหลี่ยมจัตุรัสขนาด 22 กม. x 22 กม.

ระดับการผลิต

ผลิตภัณฑ์ข้อมูลจากดาวเทียมธีออสมีการปรับแก้ 2 ระดับ ได้แก่
 • ระดับการปรับแก้โดยระบบ (1A): ภาพระดับ 1A นั้นจะได้รับการปรับแก้เชิงคลื่น ปรับระดับการตอบสนองสัมพัทธ์ของตัวตรวจวัด ( Detector equalization) และกำจัดความผิดพลาดเชิงคลื่น ช่วงคลื่น PAN และช่วงคลื่นสีแดงของระบบ MS ซึ่งเรียกว่า “ ช่วงคลื่นอ้างอิง ” จะไม่ได้รับการปรับแก้เชิงเรขาคณิต ส่วนช่วงคลื่น 3 ช่วงคลื่นที่เหลือจะได้รับการขยับ (Shifted) เพื่อทดแทนการเยื้องกันของข้อมูลในแต่ละช่วงคลื่น (รายละเอียด)
 • ระดับการปรับแก้เชิงภูมิศาสตร์ (2A): ภาพระดับ 2A จะได้รับการปรับแก้เชิงคลื่นเหมือนกับระดับ 1 A นอกจากนี้ยังได้รับการแก้ไขความผิดพลาดเชิงเรขาคณิตของแต่ละช่วงคลื่น (Registed) และการปรับแก้ความบิดเบือนเชิงภูมิศาสตร์ (Geocoded) นั่นคือได้รับการจัดข้อมูลใหม่บนระบบพิกัดเชิงแผนที่ (Carthographic grid) (รายละเอียด)

 

ชนิดของพื้นที่ภาพ

 1. แนวยาว (Single Strip)
  • ชนิดของผลิตภัณฑ์: PAN (ความกว้าง 22 กม.) หรือ MS (ความกว้าง 90 กม.) หรือ PAN Sharpened (ความกว้าง 22 กม.)
  • ผู้ใช้ระบุจุดศูนย์กลาง (ละติจูด/ลองจิจูด เป็นองศา) และความยาว (กม.) ของภาพ
  • ขนาดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 90 กม.)
 2. แนวยาว: สเตริโอ หน้า/หลัง (Single Strip: Stereo Forward/After)
  • ชนิดของผลิตภัณฑ์: PAN (ความกว้าง 22 กม.) หรือ MS (ความกว้าง 90 กม.)
  • ผู้ใช้ระบุจุดศูนย์กลาง (ละติจูด/ลองจิจูด เป็นองศา) และความยาว (กม.) ของภาพ
  • ขนาดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 90 กม.)
 3. แนวยาว: สเตริโอ ขวา/ซ้าย (Single Strip: Stereo Right/Left)
  • ชนิดของผลิตภัณฑ์: PAN (ความกว้าง 22 กม.) หรือ MS (ความกว้าง 90 กม.)
  • ผู้ใช้ระบุจุดศูนย์กลาง (ละติจูด/ลองจิจูด เป็นองศา) และความยาว (กม.) ของภาพ
  • ขนาดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 90 กม.)
 4. สี่เหลี่ยมผืนผ้า (Rectangle)
  • ชนิดของผลิตภัณฑ์: PAN หรือ MS หรือ PAN Sharpened
  • ผู้ใช้ระบุพิกัดของมุมบนซ้ายและมุมล่างขวา (องศา) เป็นอย่างน้อย
  • ขนาดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 90 กม.)
 5. รูปหลายเหลี่ยม (Polygon)
  • ชนิดของผลิตภัณฑ์: PAN หรือ MS หรือ PAN Sharpened
  • ผู้ใช้ระบุพิกัดทั้งหมดของพื้นที่ (ไม่เกิน 20 จุด) ตามลำดับทวนเข็มนาฬิกา
  • ขนาดของภาพต้องไม่น้อยกว่า 1 ภาพ (PAN หรือ PAN Sharpened: 22 X 22 กม. MS: 90 X 90 กม.)
  • ที่มา http://www.gistda.or.th/gistda_n/index.php/service/92
สร้าง: พฤ. 25 เม.ย. 2556 @ 14:10   แก้ไข: พฤ. 25 เม.ย. 2556 @ 14:10   ขนาด: 13456 ไบต์
ความคิดเห็น
ไม่มีรูป
1. 444
เมื่อ อ. 30 เม.ย. 2556 @ 14:39
3946 [ลบ]

good

ไม่มีรูป
2. Teny
เมื่อ ศ. 10 พฤษภาคม 2556 @ 18:18
3968 [ลบ]

Thanks for the isgnhit. It brings light into the dark!

ชื่อ:
อีเมล:
IP แอดเดรส: 54.87.93.157
  เรียกใช้งานตัวจัดการข้อความ
ข้อความ:
 
รหัสสุ่ม: (ใส่รหัสสุ่มที่แสดงไว้ด้านบน)
 
บันทึกอื่นๆ